កាដូយ៉ា

ផលិតផលណែនាំ

ខ្លាញ់រសជាតីល្ងជីនជីរូសី

ខ្លាញ់ល្ងនេះគឺត្រូវបានផលិតនិងចំរាញ់ចេញពីគ្រាប់ល្ងដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ វាមានក្លិនឈ្ងុយល្អហើយវាក៏អាចជួយអោយអាហារដែលអក្នបរិភោគអោយកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់។ វាគឺជាខ្លាញ់ល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាហារជាពិសេសម្ហូបចិន ម្ហូបបេបីឃ្យូ និងម្ហូបចម្អិនស្រាច់។

ព ត៍ មាន ក្រុមហ៊ុន

ចំណួនបុគ្គលិក : 280

ទីតាំងធំ : ទីក្រុងតូគ្យូ

ឆ្នាំបង្កើត :1858

ផ្ញើរសាមកកាន់កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនកាដូយ៉ាគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលធំនិងល្អបំផុតក្នុងការផលិតខ្លាញ់ល្ង។ ពួកយើងសន្យាថាពួកយើងនិងបន្តរចែកចាយខ្លាញ់ល្ងនេះនិងផលិតផលល្ងដែរល្អផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសជប៉ុន។ ពួកយើងសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជានិងមានចំណាប់អារម្មណ៍និងចូលចិត្តផលិតផលមួយនេះ។

ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខក្នុងការផលិតនិងលក់ផលិតផលរសជាតិល្ង

ក្រុមហ៊ុនកាឌូយ៉ាអាចក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខក្នុងការផលិតនិងលក់ផលិតផលរសជាតិល្ងពីព្រោះពួកគេតែងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើគុណភាពនិងរសជាតិផលិតផលដែលពួកគេផលិតរួច។ សព្វថ្ងៃនេះនរណាៗក៏មានការបារម្មណ៍អំពីសុខភាពខ្លួនដែរ ដូចនេះហើយទើបផលិតផលទាក់ទងនិងល្ងកំពុងតែមានភាពពេញនិយមខ្លាំងពីព្រោះវាជាអាហារដែលមានជំនួយទៅដល់សុខភាព។